Zašto nam očiti elementi nisu vidljivi na prvi pogled?

Svaki razvoj ima svoju cijenu. Uz poznate troškove, tu su rizici i skrivene stavke. Jednako postoje i prilike te načini dolaska do cilja koji nam nisu jednako znani niti razumljivi. Transparentnosti radi, 3 ca d.o.o. je ovaj web site izradila uz podršku i sufinanciranje EU fondova usmjerenih na podizanje razine konkurentnosti poduzetništva u Hrvatskoj. Dijeljenje informacija i nesebična pomoć koja zajedničke napore umanjuje najbolji je poticaj cjelokupnoj poslovnoj zajednici za koju je itekako isplativije poznavati svima dostupne modele i alate ubrzanja realizacije dobrih ideja te učiti na učinjenim greškama radi neponavljanja. Stručnosti su različite te je mogućnost shvaćanja cjelokupne slike vrlo individualna, stoga je multidisciplinarni pogled iz više različitih kuteva jedini pravilan način koji vodi ka vidljivosti pozadine koja uključuje najbolje poznavanje ključnih i sporednih elemenata bez kojih se poslovni plan ne može ispuniti. Uz kontrolu mogućeg, uvijek će preostati viša sila kao utjecaj na koji nije moguće primijeniti aktivnost radi eliminacije ili umanjenja značaja. Prije svakog zahvata te rezervacije i korištenja sredstava i vremena, potrebna je dubinska analiza tržišta i izgleda da zamišljeni smisao bude ostvaren uz više ili manje odstupanja od idealnog. Adrenalin koji donosi manja razina pripreme te izostanak segmentacije ciljanog tržišta nije poželjan te je nerijetko glavni argument neuspjeha zbog jednodimenzionalnog promatranja vidljivog na prvi pogled ili subjektivnog uljepšavanja slike u kojoj emocija kontrira te prevladava nad racionalnim ekonomskim zaključcima.

Ukoliko Vam možemo pomoći savjetovanjem kroz analizu i segmentaciju tržišta te pozicioniranje; kontaktirajte nas LINK