Čime smo ograničeni na putu do željenog cilja?

Kreativnost ne poznaje granice no tehnologija, novac i pravila su kruta stvarnost koja označava barijere prilikom pretvaranja mašte u zbilju. Vrijeme kao faktor utječe na izvedivost odnosno isplativost no sveukupno promatranje prije početka bilo koje aktivnosti valja promatrati u odnosu na minimalne preduvjete za ostvarenjem opipljivog produkta koji u narednim koracima ima za cilj prodajni rezultat. Ograničenja koja je moguće anulirati te rizici koje smo sposobni izbjeći primjerenim mjerama, predstavljaju segment os poznavanje kojeg može konačni rezultat ovisiti u značajnoj mjeri. Analitičkim pristupom te uz stručnost na posebnim područjima, poduzetnici se služe studijama radi provjere smjera kretanja u poslovnom razvoju. Kao generalisti i donositelji odluka, podrazumijeva se nemogućnost poznavanja apsolutno svih sub-specijalnosti i materija koje ne dolaze na vidjelo u prvom planu. Prihvaćanje pravila poslovanja na razvijenim tržištima te u složenim organizacijskim sustavima, velik je korak naprijed u upoznavanju stvarnih limita te mogućih zamki za koje se valja pripremiti. Više očiju bolje vidi a tehničko-tehnološki aspekt i poslovni model kao kritični elementi za planiranje aktivnosti smisleno se ocjenjuju kroz studijsku metodologiju i formu stručno izrađenog dokumenta.

Ukoliko Vam možemo pomoći savjetovanjem u radu ili reviziji studija predizvodivosti i izvodivosti; kontaktirajte nas LINK