Kolike su šanse za pozitivnu monetizaciju nove ideje?

Načelno i matematički mjereno, nova ideja može uspjeti ili propasti. Pritom šanse nisu 50:50 već se uspješne i dokazane ideje mogu mjeriti u promilima naspram velike većine ideja koje niti ne krenu u poslovni razvoj ili krenu no ne rezultiraju profitabilnim održivim poslovanjem. Bez jasnog plana koji uz uključeno raspolaganje investicijskim kapacitetima ima i odredive ciljeve, nezamislivo je mjeriti uspješnost poslovnog pothvata te procijeniti vlastite šanse za uspjeh inovacije. Doseg do tržišta te razvojni put poduzetnika detaljno se može strukturirati te se pridruživanjem vremenske komponente i potrebnih kapaciteta dobiva osnova za pokretanjem, nastavkom ili promjenom smjera rada. Unutarnje i vanjske okolnosti utječu dinamički na vjerojatnost uspjeha te je poznavanje vlastitih slabosti i snaga najbolje parirati s izravnim ili neizravnim troškovima koji slijede pokušaj ili realizaciju prodaje same ideje ili proizvoda proizašlih iz nje. Planiranje uz pomoć iskusnog profesionalca povećava u bitnome šanse za ispravnost strateških dokumenata koji su temelj investicije, a koji za sobom donose višestruke koristi i mogućnosti također i u taktičkom pogledu.

Ukoliko Vam možemo pomoći savjetovanjem sa ciljem kreiranja poslovnog i marketing plana; kontaktirajte nas LINK